دو زندانی سیاسی تُرک به مرخصی اعزام شدند

حمید منافی نادارلی و  بهنام شیخی سامانلو، دو زندانی سیاسی تُرک محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شدند. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، عصر روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی، دو فعال مدنی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شدند. این ۲ فعال مدنی هر یک در حال تحمل حبس های تعزیری ۲ ساله خود هستند.

یک منبع نزدیک به این افراد گفت: “امروز چهارشنبه بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی، دو زندانی سیاسی پس از تودیع وثیقه با استناد به بخشنامه جدید قوه قضائیه مبنی بر وضعیت قرمز کرونا به مرخصی اعزام شدند. هنوز مدت این مرخصی به آنها اعلام نشده فقط مسئول اجرای احکام شهرستان بهارستان به این افراد اعلام کرد که در اسرع وقت زمان این مرخصی به آنها اعلام خواهد شد.”

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی و همچنین در تاریخ  ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، هر یک به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شده بودند که بعدا این مرخصی برای مدت ۳ هفته دیگر تمدید شده بود. این دو فعال مدنی در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کردند.