دستگیری مدیرعامل نفت و گاز زاگرس جنوبی حین فرار از کشور

روز چهارشنبه ۱۷ بهمن غلام‌حسین منتظری مدیرعامل نفت و گاز زاگرس جنوبی بجرم اختلاس و درحال فرار از کشور در فرودگاه خمینی بازداشت شد.

این کارگزار رژیم بسیاری اوقات از لباس و چفیه بسیجی استفاده می کرد.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به مرکزیت ستادشیراز است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که با تولید بیش از ۲۲۰ میلیون متر مکعب گاز در روز ، بیش از ۳۰ درصد از گاز کشور را تامین میٰ‌کند.