درگیری ۲۰۰ راننده تریلی در حال رژه با ماموران پلیس راه شیراز

روز دوشنبه ۹ مهر ۹۷ نزدیک به ۲۰۰ تریلی اعتصابی که در حال رژه از عسلویه  به سمت شیراز بودند و می خواستند وارد شیراز بشوند، با ممانعت و بستن جاده توسط ماموران پلیس راه مواجه شدند و ماموران پلیس راه شیراز مانع ورود آنها به شهر شدند. اما رانندگان تسلیم نشده و شروع به اعتراض کردند. این اعتراض بسرعت تبدیل به درگیری رانندگان اعتصابی با ماموران انتظامی و پلیس راه شد.

رانندگان شریف و زحمتکش کامیون در سراسر کشور که چند سال است در وضعیت معیشتی بحرانی بسر می‌برند و هیچ پشتیبان و فریادرسی ندارند، بدنبال فراخوانی که از هفته‌های قبل در فضای مجازی منتشر شد سومین دور از اعتصـاب سراسری کامیونداران بصورت متحد و یکپارچه از روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در شهرهای مختلف آغاز گشت.. در روزهای بعد کامیونداران در شهرهای مختلف به این اعتصـاب متحد و قوی پیوستند به نحوی که تا روز سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ این اعتصاب بیش از ۱۰۰ شهر را در سراسر کشور در بر گرفت. حمل و نقل انواع بار در کشور بدلیل اعتصـاب بزرگ کامیونداران متوقف شد و در ایستگاه‌های پمپ بنزین در شهرهای مختلف، بدلیل نرسیدن سوخت به ایستگاه‌ها صف‌های طویل از خودروهایی که نیاز به سوخت داشتند تشکیل شد.