درگیری کشاورزان شرق اصفهان با ماموران در روستای قارنه 

کشاورزان از مردم درخواست کرده‌اند که به کمک آن‌ها بشتابند

فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در ظهر روز یک‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۷، نشان دهنده درگیری کشاورزان شرق اصفهان با ماموران درکوه‌های کلاه قاضی ورزنه و روستای قارنه می‌باشد.

بر همین اساس کشاورزان از مردم درخواست کرده‌اند که به کمک آن‌ها بشتابند.

پیش از این، کشاورزان زحمتکش شرق اصفهان به مسئولان و کارگزاران نظام التیماتوم داده‌‌بودند؛ چناچه حق‌آبه آن‌ها داده نشود و آب روی زاینده رود باز نشود با ماشین‌آلاتی که آورده‌اند خودشان اقدام به باز کردن مسیر آب زاینده رود برای مصارف کشاورزی خواهند کرد.

پس  از پایان اولتیماتوم، کشاورزان محروم شرق اصفهان در روستای قارنه شهر زیار در کنار ایستگاه پمپاژ آب یزد تجمع کردند. کشاورزان تجهیزات و تعدادی لودر به این محل آورده و آماده شروع عملیات تخریب پمپاژ شده‌اند.

درگیری کشاورزان شرق اصفهان با مأموران، بدنبال دخالت مأموران برای ممانعت از تخریب پمپاژخانه توسط کشاورزان محروم شکل گرفته است.

لازم به یاد آوری است که کشاورزان محروم برای نشان دادن جدیت خود همه کفن پوش شده و اعلام کرده‌بودند که بهیچوجه قصد کوتاه آمدن ندارند.

این کشاورزان چندین هفته است که در نقاط مختلف دست به تجمع اعتراضی می‌‌زنند.

روز پنج‌شنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ کشاورزان کفن‌پوش شرق اصفهان در خوراسگان پس از ۶۵ روز تحصن و اعتراض نیز با شعار «یا می‌زنیم یا می‌خوریم الله اکبر الله اکبر» در محل تحصن خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

ای خائنین این آخرین پیام است….. ظلم حرام است ظلم حرام است

کشاورزان کفن‌پوش زحمتکش که مسئولان و کارگزاران حکومت، هیچ اقدام عملی برای دادن حق‌آبه آن‌ها انجام نداده است با جمع شدن در کنار جاده شعار می‌دادند: «ای خائنین ای خائنین این آخرین پیام است … ظلم حرام است ظلم حرام است» و «مرگ بر روحانی».