درگیری شدید بین ماموران و شهروندان شهرکرد محله ۳۲ غرب

پلمب ۷ منزل به بهانه فروش مواد مخدر در محله غرب ۳۲ شهرکرد باعث درگیری شدیدی بین ماموران و اهالی محله شد.

به گزارش شبکه آزادی، درگیری ماموران با اهالی محله غرب ۳۲ شهرکرد بخاطر پلمب محل مسکونی برخی از اهالی این محله به بهانه فروش مواد مخدر صورت گرفت.

بنا به گزارشات رسیده، تا کنون درگیریهای زیادی بین ماموران و اهالی محله رخ داده که آخرین درگیری شب گذشته بخاطر پلمب خانه های برخی از اهالی به بهانه فروش مواد مخدر بود که در نهایت حکومت نظامی شد.

امشب نیز ماموران سپاه با رژه موتور حکومت نظامی توسط سرهنگ انصاری رئیس فرماندهی سپاه شهرکرد این محله تحت پوشش تدابیر امنیتی صورت گرفت.

چندی پیش در این محله بین ماموران و اهالی محله رخ داد که رئیس پاسگاه و رئیس کل مبارزه با مواد مخدر در این درگیری مجروح شدند.

وهمچنین دوشنبه شب گذشته درگیری بین ماموران و اهالی رخ داد که روز سه شنبه حکومت نظامی اعلام شد و بخاطر جو حاکم عکاسی و فیلمبرداری امکان پذیر نبود.