ویدئوگرافیک | دروغ بزرگ رئیسی: برای کردستان امنیت و آسایش می‌خواهیم!

در حالی که کردستان دشمنی بزرگ‌تر از رژیم حاکم بر ایران ندارد، ابراهیم رئیسی در دیدار با نماینده رئیس این اقلیم مدعی شده که حکومت متبوعش خواهان امنیت و آسایش برای آن‌هاست.

معلوم نیست رئیسی از کدام امنیت و آسایش صحبت می‌کند، در حالی که رژیم ایران در ترور فعالان سیاسی کُرد، موشک‌  پراکنی به کردستان و توطئه‌های سیاسی علیه اقلیم کردستان کم نگذاشته است.

در ویدئوی امروز آزادی ادعای رئیسی را راستی‌آزمایی کرده‌ایم؛ ببینید و نظرتان ارسال کنید.