ویدئوگرافیک | دروغی بنام جمهوریت!

اولین عبارت از جمهوری اسلامی ایران با کلمه جمهوری شروع می‌شود.

جمهوریت به نوعی حکومت گفته می‌شود که در آن ریاست کشور با رأی مردم انتخاب و دوران تصدی حاکم محدود باشد.

این در حالیست که در قانون اساسی به اصطلاح جمهوری اسلامی ولی فقیه مادام‌العمر رهبر خواهد بود مگر اینکه مجلس خبرگان او را عزل کند. مجلسی که افراد آن زیر نظر شورای نگهبان تعیین و اکثریت اعضای شورای نگهبان هم خودشان منصوبان ولی فقیه هستند.

با این حساب نظام حاکم بر ایران تنها ساختاری ظاهرا شبیه به جمهوریت دارد اما در نهایت همه‌ی چینش این ساختار ظاهری، به یک نفر باز می‌گردد!