دادگاه تجدیدنظر، محمد شریف سالم را به حبس محکوم کرد
شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، محمد شریف سالم، متهم سیاسی محبوس در زندان ارومیه را به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم روز یکشنبه ۸ دی ماه در زندان به ایشان ابلاغ شده است. این شهروند اهل ارومیه اواخر مهرماه امسال توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس محکوم شده بود.
شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، محمد شریف سالم، متهم سیاسی محبوس در زندان ارومیه را به ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.این حکم روز یکشنبه ۸ دی ماه ۹۸ در زندان ارومیه به وی ابلاغ شد.
محمدشریف سالم، پیشتر در اواخر مهرماه امسال توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” به ۵ سال حبس محکوم شد. پس از اعتراض به رای صادره، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود.
محمدشریف سالم در تاریخ ۱ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ مهرماه به بند ۳-۴ زندان ارومیه منتقل شده بود.

منبع:هرانا