دادستان کل اردبیل : نفس کشیدن برای زندانیان عقیدتی در ایران حرام است

شامگاه روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ سید عبدالله طباطبایی دادستان کل استان اردبیل وعتباتی رئیس کل دادگستری استان به همراه هئیتی برای پیگیری وضعیت مرخصی زندانیان از برخی بندهای زندان مرکزی اردبیل دیدار کرده اند که در مراجعه به بند ۷ که بند زندانیان سیاسی،عقیدتی است ،آقای طباطبایی از یکی از زندانیان بلوچ محبوس در آن بند، عنوان اتهامش را می پرسند که وی در جواب میگوید “اقدام علیه امنیت ملی “

دادستان کل اردبیل پس از اطلاع از عنوان جرم وی می گوید: نفس کشیدن زندانیان امنیتی و سیاسی نیز حرام است چه برسد به مرخصی آنها.
این مسئله باعث واکنش شدید آقای عباس لسانی فعال ملی مدنی آذربایجانی می شود که خطاب به دادستان می پرسند: “تعریف شما از امنیت ملی چیست؟ آیا آنهایی که برای احقاق حقوق ملتشان و برای آزادی مردم فعالیت می کنند، امنیت ملی را به خطر می اندازند؟و یا تعریف امنیت ملی همان امنیت شماها و اربابانتان و در معنای کلی امنیت حکومتیان می باشد؟
و در کمال ناباوری آقای طباطبایی می گوید: ” امنیت ما همان امنیت ملی است.”

پس از درگیری لفظی عباس لسانی فعال سرشناس ترک با آقای طباطبایی، آقای عتباتی مدیر کل دادگستری استان اردبیل که با هئیت همراه در بند ۶ حضور داشته اند به بند مذکور آمده و دلیل عصبانیت و واکنش آقای لسانی را جویا می شوند.

عباس لسانی اظهار می دارد، برای سیستم قضایی که دادستان آن بایستی اصل بی طرفی و عدم جانبداری را رعایت کند ابراز تاسف می نمایم که نه تنها خودرا ملزم به رعایت این اصل اساسی حقوقی نمیداند بلکه خواهان کشته شدن فعالین سیاسی می گردد. سیستم قضایی با آزادی مفسدین اقتصادی واختلاسگران و همچنین جانیان و مجرمانی که به حریم مردم تجاوز نموده و مخل امنیت اجتماعی و اقتصادی می باشند، موافقت می کند اما مخالف آزادی فعالین مدنی هستند که درصدد احقاق حقوق مردم بناحق روانه زندانها شده اند.

آقای عتباتی مدیر کل دادگستری استان اردبیل در پاسخ می گوید آقای لسانی چرا ناراحت می شوید، منظور آقای طباطبایی شما نیستید، که آقای لسانی در پاسخ می گویند تک تک مبارزان راه حقیقت وآزادی و فعالینی که درصدد رهایی ملتهایشان هستند در هر مکان و جغرافیایی که باشند همرزم ما هستند و دادستان اردبیل با اظهاراتش بعنوان مدعی العموم خواهان کشته شدن کل زندانیان عقیدتی و مدنی است.

عباس لسانی در ادامه می گویند اظهارات دادستان کل اردبیل در اصل موید این مسئله است که شماها به بهانه کرونا، قصد کشتن مخالفان سیاسی را دارید.

عباس لسانی در پایان خطاب به آقای عتباتی می گوید در این شرایط حاد که مسئولین قادر به کنترل شیوع بیماری کرونا در زندان نیستند در صورت عدم موافقت با مرخصی زندانیان سیاسی ،عقیدتی، مسئولیت عواقب احتمالی جانی و حیاتی فعالین مدنی سیاسی و عقیدتی برعهده شماها می باشد.

ژاله تبریزی