خودکشی یک کودک کار در ماهشهر

یک کودک کار بر اثر فقر و تنگدشتی در خانه‌ پدری‌اش‌ خود را به دار آویخت.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “عصر جنوب”، روز یک شنبه ۱۲ بهمن، محمد کودک کار ۱۴ ساله اهل بندرماهشهر در خانه‌ پدری‌اش‌ بر اثر فقر و تنگدستی خود را حلق آویز کرد.

یکی از دوستان محمد علت خودکشی او را، فقر و تنگ‌دستی می داند.

دوست محمد می‌گوید؛ او به دلیل مشکلات مالی و نان آور خانواده بودن، سال گذشته ناچار به ترک تحصیل شد.

محمد به شغل دستفروشی‌ مشغول بوده و این اواخر با سه‌چرخه‌ای‌ که از سوی بستگانش در اختیار او گذاشته شده بود، به شغل‌ فروش‌ آب‌ تصفیه شده روی آورده بود که با شیوع بیماری کرونا دیگر کسی حاضر به خرید آب از این کودک دست‌فروش‌ نبوده‌است.

او در سالهای گذشته در کنار‌ شغل دستفروشی‌، برای تامین هزینه های تحصیل به توپ‌جمع‌‌ کنی در زمین فوتبال ماهشهر مشغول بوده است.

برخی از ورزشکاران به عصرجنوب می‌گویند در سالهایی که محمد درس می‌خواند، چندین بار از آنها درخواست ۵ هزارتومان پول می‌کرده تا بتواند برای ادامه تحصیل خود دفتر و خودکار تهیه‌ کند‌.

محمد که در منطقه‌ای‌ فقیرنشین در بافت قدیمی ماهشهر مرکزی همراه پدر و مادر پیر خود زندگی می‌کرد، بامداد گذشته خود را به دار آویخت.