خودشیفتگی | دکتر میترا بابک

در این برنامه روانیار «خودشیفتگی» را از دیدگاه های مختلف بررسی میکنیم.
خودشیفتگی چیست و خودشیفته کیست؟شخصیت نارسیسیتیک در زندگی فردی و اجتماعی چه خطرهایی ایجاد می کند؟ راه جلوگیری و یا تشخیص و درمان چیست؟

اگر سوالی در این زمینه دارید، به آی دی تلگرامی [email protected] یا به شماره واتساپ ۳۹۳۵۱۰۵۱۲۹۶۳+ بفرستید تا دکتر میترا بابک به سوال شما پاسخ دهند.