خلاصه رخدادهای ۲۹ تیرماه ۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۷/۲۰

🔻-خوی. آذربایجان غربی
((ضرب وشتم وغارت اجناس دستفروش توسط شهرداری چپاولگر شهر خوی))

🔻-چالدران. آذربابجان غربی
((یک کولبر زحمتکش دیگر بە نام حکیم‌ حیدرانلو در مرز چالدران ارومیه با شلیک مستقیم عوامل سپاه به قتل رسید.
بامداد جمعه۲۹ تیر))

🔻-زاهدان. بلوچستان
((دو بسیجی در درگیری با افراد مسلح کشته شدند
نام این دو بسیجی طرح امنیت منطقه کورین زاهدان که توسط افراد مسلح کشته شده اند علیرضا شه بخش و پرویز شه بخش است))

🔻-روستای قبر حسین، بیرانشهر. آذربایجان غربی
((تیراندازی شبانه وحوش و پاسداران رژیم آخوندی بە کاسبکاران و کولبران در روستای قبر حسین در پیرانشهر))

🔻-مریوان. کردستان
((خودکشی یک زن جوان در مریوان
آرزو دل انگیز فرزند احمد یک زن جوان ۳۳ ساله کە مادر یک کودک سە سالە بود،بە دلیل مشکلات خانوادگی در شهر مریوان بە زندگی خود پایان داد.))

🔻-خمین. مرکزی
((انفجار مهیب در شهرک صنعتی خمین
انفجار مخزن کارخانه فرآورده‌های نفتی که در اثر این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند.))