خلاصه رخدادهای ۴ مرداد ۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۷/۲۶

🔻-کوار. فارس
((نبودن سوخت در شهرستان کوار و صف های طویل در پمپ بنزین ها به دلیل اعتصاب کامیون داران))

🔻-اهواز. خوزستان
(( خودسوزى پسر ١٧ ساله اهوازی که مادر دست‌فروشش را ماموران شهرداری مورد ضرب و شتم قرار دادند.))

🔻-مشهد. خراسان رضوی
((پنجمین روز اعتصاب کامیونداران در شهر مشهد ، جمعه ۵ مردادماه))

🔻-تربت جام. خراسان رضوی
((پنجمین روز اعتصاب کامیونداران در شهر تربت جام، جمعه ۵ مردادماه

🔻-خواف. خراسان رضوی
((پنجمین روز اعتصاب کامیونداران در شهر خواف جمعه ۵ مردادماه

🔻-سربداران. خراسان رضوی
((اعصاب هماهنگ کامیونداران شهر سربداران سبزوار جمعه ۵ مرداد ۹۷))

🔻-کرج. البرز
((دادستان عمومی و انقلاب کرج: بازداشت ۳ نفر از کارشناسان مالیاتی کرج به اتهام دریافت رشوه))