خطر دیپورت دو خواهر اهوازی پناهنده از لبنان به ایران

مریم و نهایه عفری، دو خواهر شهروند عرب اهوازی پناهنده در لبنان پس از آنکه درخواست پناهندگی‌شان در آمریکا پذیرفته شده و خود را آماده ترک لبنان و سفر به آمریکا می‌کردند، از سوی سازمان امنیت لبنان بازداشت شده و هم اکنون در خطر بازگردانده شدن به ایران هستند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز شنبه ۵ بهمن ماه ۹۸، منابع حقوق بشری از بازداشت دو خواهر عرب اهوازی پناهنده در لبنان بنام های مریم و نهایه عفری، پس از آنکه درخواست پناهندگی‌شان در آمریکا پذیرفته شده و آماده ترک لبنان و سفر به آمریکا بودند، از سوی سازمان امنیت لبنان خبر داده و اعلام کردند هم اکنون در خطر بازگردانده شدن به ایران هستند.

سازمان حقوق بشر اهواز، روز شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دو زن عرب اهوازی که درخواست پناهندگی‌شان از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پذیرفته شده، پس از ۱۰ سال زندگی در لبنان از سوی سازمان امنیت این کشور بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

در این بیانیه آمده « سازمان امنیت لبنان دو خواهر اهوازی را که به مدت یک دهه در این کشور ساکن بوده و به شماره ۲۴۵ – ۰۹C0055LE. پناهنده رسمی سازمان ملل متحد بودند، قبل از خروج از لبنان به مقصد آمریکا، بازداشت کرد.»

این سازمان همچنین به نقل از دوستان و نزدیکان خواهران عفری گزارش کرد که «سازمان امنیت لبنان حدود ۱۰ روز پیش به منزل آنها حمله کرده و آنها را به مکان نامعلومی برده و هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.»

بر همین اساس همسایگان خواهران عفری نیز گفته‌اند نیروهایی که به منزل آنها در بیروت حمله کرده‌اند، از سازمان امنیت لبنان بوده و این دو خواهر را در حالی اوراق شناسایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در دست داشتند، بازداشت کرد.

منبع: سازمان حقوق بشر اهواز