خشکسالی ها ۲۰ میلیارد ریال به عشایر چابهار و کنارک خسارت زد

عمده خسارات عشایر در زمینه تلف شدن ۵۲۰ راس دام سبک و سنگین، خشک شدن ۶ حلقه چاه کشاورزی، نابودی کشاورزی دیم و خشک شدن چشمه ها و از دست دادن شغل است.

به گزارش شبکه آزادی، براساس آخرین سرشماری اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار ایران در شهرستان های چابهار و کنارک ۵۲۰ خانوار با جمعیت ۲ هزار و ۶۲۳ نفر عشایر زندگی می کنند.

رئیس اداره امور عشایری چابهار و کنارک بیان کرد: ۲۷۰ خانوار از عشایر این مناطق ساحلی کوچنده هستند که بیشتر در مناطق بخش مرکزی، پلان، باهوکلات و دشتیاری ییلاق و قشلاق می کنند.

وی گفت: در برخی موارد سرقت احشام و از بین رفتن دام های عشایر در حوادث رانندگی از دیگر خسارتهای وارده بر این قشر زحمت کش است.

جمشیدی جبران خسارت های خشکسالی به عشایر این منطقه را خواستار شد و افزود: تخصیص ۴۰ تن علوفه، کنسانتره یارانه ای، مرمت و بهسازی چاهها وچشمه ها، برقرسانی به مناطق عشایری، خرید ۱۵ آبشخور، فنس و حصارکشی جایگاه دامها از نیازها و ضرورت ها است.

وی تامین آب آشامیدنی عشایر و دام هایشان را از مشکلات عمده عنوان و خاطرنشان کرد: تامین۶۰ تانکر آب ۲ تا پنج هزار لیتری از نیازهای مهم جامعه عشایری این منطقه است.

رئیس اداره امور عشایری چابهار و کنارک ادامه داد:
عشایر چابهار و کنارک با دارا بودن بیش از ۵۰۰ نفر شتر و ۳۰ هزار راس دام سبک و سنگین سهم ۲۵ درصدی تولید گوشت قرمز، شیر و لبنیات این منطقه را دارند.

وی گفت: بیش از ۹۵ درصد عشایر این منطقه از نعمت برق محروم هستند و باید حداقل ۷۰ فانوس خورشیدی برای آنان خریداری شود.