خبات دهدار زندانی سیاسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد

خبات دهدار، زندانی سیاسی کُرد پس از چهار سال حبس از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، امروز یکشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، خبات دهدار، زندانی سیاسی کُرد پس از  چهار سال حبس از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که این زندانی سیاسی که پیشتر به پنج سال و سه ماه حبس محکوم شده بود.

خبات دهدار، فعال سیاسی اهل سنندج در سال ۸۹ پس از ۸ سال عضویت در حزب کومله و دریافت امان‌نامه به ایران بازگشت. او در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۹ از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت این حزب، به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

وی پس از مدتی در پرونده‌ای دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۳ ماه و ۱۰ روز حبس محکوم و حکم حبس تعلیقی پیشتر وی نیز به حکم حبس تعزیری تبدیل شد. این زندانی سیاسی در ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم به زندان سنندج منتقل شد و در این مدت از حق اعزام به مرخصی محروم بوده است.