ویدیوگرافیک | خانه‌هایتان را می‌سوزانیم

پس از تصرف سواحل مکران در بلوچستان سپاه پاسداران با سرمایه گذاری بیشتر با هدف کسب درآمد نفوذ خود را در مناطق چابهار افزایش داد.

چابهار به عنوان شهر استراتیژیک و منطقه معاف از تحریم های ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شود.

از زمان تصویب طرح مکران، سپاه با عناوین مختلف از جمله آتش سوزی عمدی می‌زند. در یک فایل صوتی از که از مسئولان سپاه لو رفته یکی از فرماندهان می‌گوید «اینها باید از اینجا بروند اما ول کن نیستند».

باید گفت حکومت اسرائیل هم با شهروندان فلسطین چنین برخوردی نداشت که جمهوری اسلامی با چنین تاکتیک هایی آواره‌گی را سر بلوچ‌های ساکن این منطقه آورد.