ویدئوگرافیک | خاموش کردن صدای مخالفان با اتهام مفسد‌ فی‌الارض!

اتهام بی‌اساس و مبهم افساد فی‌الارض از جمله دستاویزهای رژیم ایران برای خاموش کردن صدای مخالفانش است؛ اتهامی که بر اساس آن روح‌الله زم را دار زدند و صدای این روزنامه‌نگار را خاموش کردند.

قضات دستگاه قضائی رژیم ایران با استفاده از همین اتهام من‌درآوردی صدها زندانی عقیدتی و دگراندیش را به جوخه‌های اعدام سپردند.

رژیم ایران آنقدر انگ مفسد فی‌الارض را به کنشگران و فعالان سیاسی زده که دیگر برای کمتر کسی اعدام با این اتهام قابل قبول است.