حکیمه احمدی فعال مدنی تُرک ممنوع الخروج شد

حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی تُرک توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز ممنوع الخروج شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، حکیمه احمدی، فعال ملی مدنی اهل مرند و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست محمدعلی پیری، با اتهام اخلال در نظم عمومی به نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

حکیمه احمدی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال در مقابل سفارت آذربایجان، مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

جلسه دادرسی به پرونده این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در وقت رسیدگی فوق العاده « خارج از نوبت » در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار شده بود. 

حکیمه احمدی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, براساس فراخوانی که در فضای مجازی منتشر شده بود در حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل حملات نظامی ارمنستان به آن کشور تجمعات اعتراضی را در تبریز, تهران و ارومیه در مقابل کنسولگری آذربایجان برگزار کردند که تعداد بسیاری از این فعالان از جمله حکیمه احمدی پس از ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت از بازداشت آزاد شد.