ویدئوگرافیک | حوزه علمیه برای شستشوی مغزی دانش‌آموزان، کتب درس تالیف می‌کند!

نهاد روحانیت در ایران که به دلیل فساد و تزویر از چشم مردم افتاده و دیگر مقبولیتی ندارد، تلاش می‌کند با نفوذ به مناسبات اجتماعی و فرهنگی، همچنان در کشور تاثیرگذار باشد.

تلاش حوزه علمیه برای ورود به تالیف کتب درسی تازه‌ترین اقدام این نهاد برای تحمیل ایدئولوژی منسوخ شده‌اش به دانش‌آموزان است.

علاوه بر این، حوزه علمیه یک‌صد دستگاه حکومتی را نشان کرده تا با نفوذ در آن‌ها، بر تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور اثرگذار باشد.

نظر شما درباره تلاش آخوندها برای تحمیل عقایدشان به جامعه چیست؟