حمید منافی نادارلی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حمید منافی نادارلی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با تودیع فیش حقوقی « قرار کفالت » به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شد. این فعال ملی مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در این باره: “حمید منافی نادارلی، فعال ترک آذربایجانی ساکن تهران و زندانی سیاسی با تودیع قرار کفالت از طریق یک فیش حقوقی به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شد.”

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.