حمید منافی به مرخصی اعزام شد

حمید منافی فعال ترک آذربایجانی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “گوناز تی وی”، روز سه شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، حمید منافی، فعال ترک آذربایجانی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

حمید منافی با تودیع فیش حقوقی و با موافقت واحد اجرای احکام شهرستان بهارستان (تهران) به مدت ۱۹ روز به مرخصی اعزام شده است.

آقای منافی در اسفندماه سال ۱۳۹۲ به اتهام شرکت در مراسم زبان مادری به همراه بهنام شیخی، اکبر آزاد و علیرضا فرشی، سه تن دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت و پس از آن در سال ۱۳۹۵ توسط دادگاه انقلاب بهارستان به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بود.

پس از اعتراض آقای منافی به حکم صادره ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید که از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» صادر شده بود، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید کاهش یافت.