حمله یک کارگر معترض شهرداری به شهردار با بنزین در آبادان

روز شنبه اول دیماه ۹۷ یکی از کارگران معترض شهرداری آبادان با ریختن بنزین روی شهردار ، وی را تهدید کرد.

این تهاجم در تجمع حدود هفتاد نفر از کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود در مقابل شهرداری مرکزی این شهر اتفاق افتاد.

حسین حمیدپور شهردار آبادان وقتی از شهرداری بیرون آمد، یکی از کارگران اقدام به پاشیدن بنزین روی او کرد که شهردار از وحشت، سریعا از محل متواری شد. او با درآوردن کت خود و پرت کردن آن به سویی و نیز پاره کردن پیراهن آغشته به بنزین و پرتاب آن به سویی دیگر از حلقه محاصره کارگران زحمتکش و مظلوم شهرداری فرار کرد.

کارگران گفتند: برخی از کارگران شهرداری آبادان از مهرماه تاکنون حقوق دریافت نکرده اند ضمن اینکه هیچکدام از وعده های مسئولان شهرداری در خصوص پرداخت حقوق تاکنون محقق نشده است.

آنان افزودند: هشت ماه است حق بیمه کارگران نیز واریز نشده و این روند درمان کارگران و خانواده آنان را با مشکل جدی مواجه کرده است.بنا به این گزارش زمانی که حسین حمیدپور شهردار آبادان برای گفت و گو با کارگران معترض در جمع آنها حاضر شد یکی از کارگران اقدام به پاشیدن بنزین روی شهردار و چند کارگر دیگر کرد و سریعا از محل متواری شد.

شهردار آبادان نبود نقدینگی در شهرداری و درآمد ثابت در این ارگان را علت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا اعلام کرد و گفت: متاسفانه شهرداری آبادان با معضل درآمد ثابت مواجه است و ارگان های دیگر نیز با پرداخت نکردن مطالبات شهرداری کوتاهی می کنند.

حسین حمیدپور افزود: رقم اندکی بودجه از ارزش افزوده به حساب شهرداری آبادان پرداخت خواهد شد تا در چند روز آینده بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود.