ویدیوگرافیک | حقوق پایمال شده‌ی اهل سنت ایران

از آغاز حکومت جمهوری اسلامی ظلم‌های سیستماتیک به روی اقلیت‌های دینی آغاز شد.

وزارت خارجه آمریکا که سالانه به بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان می‌پردازد در گزارش سالانه خود علاوه بر سرکوب پیروانان اهل سنت به سرکوب اقلیت‌های اتنیکی هم اشاره کرده.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، در ایران حتی رئیس جمهور کشور نیز باید شیعه اثنی عشری باشد و مسلمانان اهل سنت از حق کاندید شدن نیز محروم‌اند؛ این ها علاوه بر محرومیت پیروانان این جامعه از داشتن مسجد در تهران است. در این ویدئو ببینید.