حقوق اهل سنت؛ فریبکاری برای افزایش مشارکت در انتخابات!

جلب توجه گروه‌های پرجمعیت مانند اهل سنت و #زنان​ برای افزایش مشارکت در #انتخابات_نمایشی​، از ترفندهای نخ‌نمای رژیم حاکم بر ایران محسوب می‌شود که تا کنون نتیجه‌بخش بوده است.

اسحاق #جهانگیری​، معاون اول روحانی حالا پس از حدود هشت سال بار دیگر با اذعان به کوتاهی در حق جامعه #اهل_سنت​، قصد دارد با مانور دادن روی این موضوع برای نظام متبوعش رأی جمع کند.

آیا اهل سنت و جامعه زنان که مطالبات انباشته‌ای دارند، بازهم #فریب​ رژیم را می‌خورند یا این بار رأی بی‌ رأی!