حبیب نگهبان به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد

حبیب نگهبان به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد

حبیب نگهبان، فعال مدنی آذربایجانی به اداره اطلاعات اردبیل احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۹۹، حبیب نگهبان، فعال مدنی آذربایجانی ساکن اردبیل در پی احضار از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر بمدت چند ساعت مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفت.