حبس میثم جولانی فعال مدنی افزایش یافت

حبس میثم جولانی، فعال مدنی (آذربایجانی) و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری ۲ اردبیل افزایش یافت.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، حبس میثم جولانی، فعال مدنی (آذربایجانی) و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. آقای جولانی پیشتر، غیابی در همین شعبه به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس این حکم که در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۹ صادر و در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۹ به وی ابلاغ شده است، آقای جولانی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ریاست قاضی طاهر رسولی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف” به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس دادنامه صادره به تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ که در تاریخ ۱۲ تیر ماه به این فعال ملی مدنی ابلاغ شده اتهام وی “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف” عنوان شد که محکومیت حبس وی از ۶ ماه حبس تعزیری در حکم غیابی به ۱۳ ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرد اما ۷۴ ضربه شلاق وی بر قوت خود باقی است. 

در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, میثم جولانی, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل برای حضور در جلسه دادرسی « واخواهی » به تاریخ رسیدگی ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, برای ارائه دفاعیاتش فراخوانده شده بود.