حامد پورمند با تودیع وثیقه آزاد شد

حامد پورمند، روزنامه نگار و فعال رسانه ای در بازداشت، پس از تامین وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از توهرا، روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد پورمند، روزنامه نگار، خبرنگار ورزشی و مدیر سایتهای بامپوش گنبد و ترکمن اسپورت، ساکن شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان، پس از تامین وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت موقت آزاد شد.

از جمله اتهامات تفهیم شده به این روزنامه نگار در جلسه بازپرسی که منجر به تفهیم اتهام و بازداشت وی شد انتشار تهمت ، افترا ‌ فحش ، الفاظ رکیگ با نسبت های توهین آمیز” در پی شکایت شرکت فرآورده های لبنی گلستان، است.

حامد پورمند، پیش از این نیز در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط به اداره اطلاعات شهرستان گنبد کاووس احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

این فعال رسانه ای، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گنبد کاووس و تفهیم اتهام به علت ناتوانی در تامین وثیقه بازداشت شده بود.

حامد پورمند، پیش از این نیز در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط به اداره اطلاعات شهرستان گنبد کاووس احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود.