چارچوب – حاشیه های قرارداد ایران و چین

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، مدتهاست که در اخبار در سطوح مختلف مطرح می شود اما کماکان ما از جزئیات آن مطلع نیستیم و روز شنبه، هفتم فروردین هم به امضای دو طرف ایران و چین رسید. قراردادی که تنها نسخه ۱۸ صفحه ای آن شامل یک سری کلی گویی سربسته به صورت غیررسمی به دست منابع مختلف رسیده است. اما امضای این قرارداد که از سوی بسیاری ترکمانچای چینی نامیده شده و آن را به نوعی وطن فروشی دانسته اند در این موقعیت زمانی کنونی که از یک سو کمپینی مثل نه به جمهوری اسلامی در جریان است و صحبت از تحریم انتخابات به صورت جدی مطرح است و از سوی دیگه هم ایران و هم چین از سوی اروپا و آمریکا تحت تهدید تحریم های بیشتر هم قرار دارند چه معنا و تاثیری در معادلات سیاست داخلی و خارجی ایران می تواند داشته باشد؟

کارشناس: حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی