جمهوری اسلامی گرفتار در بن بست های بی سابقه

جمهوری اسلامی در بن بست های بی سابقه ای قرار گرفته است . پیش از اینها رهبر نظام ، محور مقاومت را باعث عزتمندی مردم و اقتدار نظام معرفی کرده بود . اما تنگناهای مالی ناشی از تحریمها و قراردادهای صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل معادلات نظام و رهبر این فرقه را به طرز غیر قابل پیشبینی بر هم زده است . در چنین شرایطی که رهبران حکومت هر چه بیشتر باید به فکر ایجاد همگرایی و جلب رضایت مردم و جامعه باشند ، خبر اجرای پروژه های جدید برای نظارت و برخورد با بی حجابی در کشور اعلام میشود . این در حالیست که دولت عربستان چندی پیش اعلام کرده بود حجاب در این کشور اختیاری خواهد شد و به جز شهرهای مدینه و مکه ، در مابقی شهرها زنان میتوانند به انتخاب خود نوع پوشش خود را انتخاب کنند . به راستی جمهوری اسلامی تا کی میتواند با همه در جنگ و تضاد به سر ببرد ؟
میهمان ها: مهدیه گلرو ، هژیر عطاری