جمهوری اسلامی و گره هایی که گشوده نمی شود

چند روزیست که شهروندان افغانستان در یک شُک بزرگ به سر میبرند . حدود ۵۳ نفر از شهروندان افغانستانی که وارد خاک ایران شده بودند بعد از بازداشت ، شکنجه و در ای رودخانه انداخته شده اند . هنوز اخبار دقیقی در رابطه با این فاجعه منتشر شده است اما گفته میشود بیش از ۱۵ نفر از این افراد جان خود را از دست داده اند . سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ضمن انتقاد شدید از این عملکرد جمهوری اسلامی و نیروهای مرزی ، این عمل را یک جنایت مسلم دانسته و گفته است که دولت افغانستان حتما از کانالهای حقوقی پیگیر موضوع خواهد بود . والی هرات که بسیاری از شهروندان از این منطقه بوده اند نیز در توئیتر خود اعلام کرده که انتقام این حرکت وحشیانه را خواهند گرفت . جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت این کشتار را نپذیرفته اما چند روز قبل فرمانده یگان مرزی کشور از کار برکنار و در سمت دیگری منصوب شد .

میهمانها: حمید آصفی ، روزنامه نگار از تهران حسن اعتمادی ، تحلیلگر سیاسی از سوئد