جمهوری اسلامی در مسیر اضمحلال

این روزهایی ایران صحنه اخبار گوناگون و اغلب ناخوشایند است . کرونا موج جدید و مرگباری را مجددا آغاز کرده و بخش وسیعی از مناطق و استانهای کشور را درگیر خود نموده است . مجلس شارلاتان یازدهم به جای اینکه به فکر مشکلات عدیده کشور و رفع لااقل برخی از آنها باشد، علم مبارزه با دولت زا بلند کرده و تمام تلاشش به زیر کشیدن وزرای دولت و چه بسا خود رئیس جمهور است . از طرفی انفجارهای متعدد در تاسیسات هسته ای و نظامی کشور گمانه زنیهایی را ایجاد کرده که این انفجارها عمدی و از طرف اسرائیل انجام میشود . جمهوری اسلامی که در سالهای گذشته بارها و بارها چوب امنیت را بر سر شهروندان خود کوبیده است حالا از تامین امنیت حساس ترین تاسیسات و مراکز نظامی خود عاجز است. اینها آنها بخشی از لیست بلند بالای ناکارآمدی نظامی هست که تنها به خود و حامیان بی مقدار خود می اندیشد .

کارشناسان میهمان:
بهروز خلیق – عضو رهبری حزب چپ ایران
مجید عبدالرحیم پور – تحلیلگر سیاسی