جمهوری اسلامی به کشتن اعتیاد دارد

میهمان : سید عبدالستار حسینی، نماینده مردم افغانستان در پارلمان و عضو هیئت امنیتی تحقیق و تفحص از کشتار شهروندان افغانستان توسط مرزبانی ایران چندی قبل در خبرها خواندیم که نیروهای مرزی جمهوری اسلامی در یک اقدام غیر انسانی تعدادی از پناهجویان افغانستانی را که به خاک ایران پناه آورده بودند، پس از دستگیری و شکنجه به رودخانه هریررود انداخته اند . اخبار متفاوتی از جانباختگان این فاجعه انسانی منتشر شده است اما ظاهرا از میان نزدیک به ۵۰ نفری که در این حادثه توسط ماموران مرزبانی به زور به انداخته شده اند فقط ۱۲نفر جان سالم به در برده اند . به قول مقامات محلی افغانستان جنازه ی برخی از این افراد پیدا شده و برخی دیگر همچنان سرنوشتشان نامعلوم است . در این رابطه گم و گفتی داشته ایم با آقای حاج سید عبدالستار حسینی، نماینده مردم افغانستان در پارلمان این کشور ، عضو کمیسیون امنیت داخله و از اعضاء گروه تحقیق و تفحص درباره این پرونده که شما را به دیدن آن دعوت می نماییم