جمهوری اسلامی ایران در آزمونی دو سر باخت

جمهوری اسلامی از دادن جعبه ی سیاه هواپیمای اکراینی که چندی پیش توسط موشکهای سپاه مورد اصابت قرار گرفته و بیش از ۱۷۶ مسافر و ۹ خدمه آن کشته شده اند خودداری میکند. این در حالیست که امکان خواندن جعبه ی سیاه هواپیما در ایران وجود ندارد . با انتشار فیلمی در رسانه ها که نشان میداد سپاه پاسداران دو موشک به فاصله زمانی حدود ۳۰ ثانیه به سمت هواپیمای اکراین شلیک کرده است ، گمانه زنی هایی از سوی برخی منابع امنیتی دنیا مطرح شده است که احتمال عمدی بودن این حادثه را تقویت می کند . پیرو این گمانه زنی ها کشورهای ذی نفع از قبیل کانادا و انگلیس و اوکراین درخواست استرداد جعبه ی سیاه به کشور فرانسه جهت بازیابی دقیق اطلاعات و روشن شدن واقعیت پشت پرده این فاجعه را دارند . اما جمهوری اسلامی از این عمل خودداری میکند و اصرار بر طی مراحل تحقیقات در خاک ایران دارد . به راستی چه رازی در این مخفی کاری نظام نهفته است ؟