جمهوری اسلامی ، نظامی که از راستی گریزان است

بحرانها در جمهوری اسلامی رو به افزایش گذاشته است . عواقب کشتارهای اعتراضات آبانماه همچنان دامنگیر جمهوری اسلامی هست و مقامات این نظام جنایتکار با تهدید و تطمیع خانواده های جانباختگان به دنبال کم کردن عواقب آن هستند . شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اکراین و جان باختن بیش از ۱۷۶ مسافر و خدمه این هواپیما که اکثریت آن را هموطنان ایرانی ما تشکیل میدادند باعث افول حداکثری مشروعیت نظام در داخل و خارج از کشور شده است. با این همه جمهوری اسلامی در تلاش است با سوء استفاده از بهانه هایی مانند روز ۲۲ بهمن و انتخابات دوم اسفند و با ترفندهای دروغین مردم را به صحنه آورده و بخشی از ناکامی ها و بی اعتباری خود را ترمیم کند . خیالی که به گمان ناظرین آگاه بسیار ناممکن و پوچ به نظر میرسد.