جلسه دادگاه محمد نوری زاد و هاشم خواستار در مشهد برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، محمد نوری زاد و هاشم خواستار فعالین مدنی محبوس در زندان مشهد، امروز شنبه ۲۸ دی ماه در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “صدای بازداشت شدگان”، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، محمد نوری زاد و هاشم خواستار فعالین مدنی محبوس در زندان مشهد، امروز شنبه ۲۸ دی ماه در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. آقای نوری زاد از نزدیک به دو ماه قبل در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا و دارو بسر میبرد. طی هفته گذشته نیز فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد و صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار در اعتراض به تداوم بازداشت این شهروندان و وضعیت سلامت محمد نوری زاد دست به تحصن مقابل دادگاه انقلاب مشهد زده بودند.

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع این شهروندان ضمن تایید خبر برگزاری دادگاه در حساب شخصی خود نوشته است: “امروز آقای محمد نوری زاد با تنی رنجور ناشی از اعتصاب طویل المدت در بازداشتگاه اطلاعات، به همراه آقای هاشم خواستار در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد مورد محاکمه قرار گرفتند. هر دو با اعلام باقی بودن به مواضع قبلی خود و دفاع اجمالی، مشروح آن را بر عهده اینجانب گذاشتند که قرار شد ظرف یک هفته ارائه کنم”.
محمد نوری زاد از نزدیک به دو ماه قبل در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا و دارو بسر میبرد.

همچنین طی هفته گذشته فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد و صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار دست به تحصن مقابل دادگاه انقلاب مشهد زده بودند. این شهروندان صبح روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه مقابل دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شده و پس از چند ساعت بازداشت در پلیس امنیت آزاد شده بودند.