جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد گونیلی برگزار شد

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد گونیلی به دلیل پیگیری پرونده قتل زهرا نوید پور، هفته گذشته برگزار شد. این فعال ترک (آذربایجانی) صبح روز چهارم بهمن ماه سال گذشته، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ملکان بازداشت‌شده بود. آقای گونیلی پس از جلسه دادگاه با تأمین وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

روز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد گونیلی فعال ترک (آذربایجانی) به دلیل پیگیری پرونده قتل زهرا نوید پور در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی محمد احراری و نماینده‌ای از اطلاعات سپاه برگزارش شد.

بر اساس احضاریه که به این شهروند ابلاغ‌شده بود، آقای گونیلی برای ساعت ۹ صبح روز ۲۵ آبان ماه ۹۸ برای رسیدگی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی به نفع کشورهای متخاصم”  به شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز فراخوانده شده بود.

یک منبع مطلع در رابطه با روند برگزاری جلسه دادگاه می گوید: «جلسه رسیدگی به پرونده محمد گونیلی با قرائت کیفرخواست آغاز شد؛ طبق این کیفرخواست صادره از دادسرا، از قاضی دادگاه خواسته شده بود که متهم را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام و انتشار اکاذیب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی” به استناد ماده ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به وسیله در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولتی” به استاد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، همچنین “جاسوسی به نفع دول مورد خصم و بر علیه جمهوری اسلامی ایران” به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم و تعیین مجازات نماید؛ که وکلای وی مراتب اعتراض خود را مبنی بر صدور قرار مجرمیت از سوی دادسرا، نحوه دادرسی و اینکه کیفرخواست ایشان بدون در نظر گرفتن اظهارات و اعترافات موکلشان تنظیم شده اعلام و درخواست واخواهی دوباره و تنظیم مجدد کیفرخواست وی را خواستار شدند.»

به گفته این منبع آگاه: «بعد از این که قاضی نماینده سپاه را برای ارائه توضیح در خصوص سه اتهام وارده بر متهم به صحن دادگاه فرا خواند، نماینده سپاه در خصوص اتهام اول آقای گونیلی مدعی شد که متهم از طریق سایتها و مشخصا از طریق کانال تلگرامی آسیب شناسی حرکت ملی آذربایجان (نام اصلی آذربایجانین میللی مدنی حرکتینین آسیب شناسی سی) به نشر اکاذیب و مطالب قوم گرایانه علیه نظام جمهوری اسلامی پرداخته و به نوعی مرتکب جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام شده است که با اعتراض وکلای ایشان دال بر اینکه نماینده سپاه با وارد آوردن این اتهامات می خواهند موکلشان را فردی ضد انقلاب و نظام جلوه تا از این طریق نظر و تصمیم قاضی در مورد دو اتهام دیگر ایشان تحت تاثیر قرار گیرد، روبرو و از قاضی دادگاه درخواست کردند که استقلال خود را در این موضوع حفظ کند.»

این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: «نماینده اطلاعات سپاه در جلسه دادگاه و در خصوص اتهام دوم و سوم که به هم ارتباط نزدیکی دارند نماینده مدعی است که با توجه به اسناد و یک عدد فلش مموری -مربوط به قتل خانم نوید پور- که به همراه کیفرخواست تسلیم دادگاه شده، متهم این اسناد طبقه بندی شده محرمانه را توسط یکی از مامورین دولت دریافت و قرار بوده این اطلاعات را در اختیار دولت های بیگانه و دول مورد خصم قرار دهد و وقتی متوجه تعقیب توسط نیروهای امنیتی شده این اسناد را به شخص ثالث کی فاقد صلاحیت های لازم بوده قرار داده که با دخالت نیروهای امنیتی متهم موفق به امر جاسوسی نشده است.»

در ادامه جلسه دادگاه وکلای متهم نیز از دادگاه درخواست کردند که نماینده سپاه هویت افراد مزبور در پرونده -مامور دولتی که آقای گونیلی با آن در ارتباط بوده، شخص ثالث که اسناد مربوطه را در اختیار آن گذاشته- و همچنین دولی که آقای گونیلی با آن همکاری یا ارتباط داشته را مشخص و ادله خود را در این خصوص ارائه کند.

اظهارات آقای گونیلی در دادگاه

به گفته وکیل مدافع آقای گونیلی، بعد از این که قاضی آقای گونیلی را برای اخذ دفاعیات به جایگاه فرا خواند، وی با رد شدید و بی اساس خواندن این اتهامات اظهار کردند که به منظور بر عهده گرفتن پرونده قتل خانم نوید پور شروع به تحقیق و جمع آوری اطلاعات اولیه در چهارچوب قانون و در صدد دریافت وکالت نامه ای از خانواده مقتول بوده که در آن حین شخصی از ملکان تماس گرفته و مدعی می شود که اطلاعاتی در خصوص قتل خانم نوید پور در اختیار دارد و از او خواسته برای دریافت این اطلاعات به ملکان برود و وی در سه بهمن ماه ۱۳۹۷ از تهران عازم ملکان می شود اما شخص مدنظر به سر قرار نیامده و او هیچ سند و مدرکی دریافت نکرده و اطلاعی از مامور دولت بودن شخص مزبور نداشته؛ و در ادامه بعد از این که یک شب در مسافر خانه ای اقامت کرده، روز بعد که قصد داشته به خانه پدری خود در تبریز برود ساعت هشت صبح توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. وی تصریح کرد که از وجود اسناد مربوطه ای که در اختیار قاضی قرار دادند بی خبر بوده و متعلق به وی نمی باشد اما در مورد فلش مموری با اعتراف بر اینکه فلش متعلق به او می باشد که تا موقع دستگیری نزد خود ایشان و چیزی جز چند فایل شخصی، کتاب و جزوه درسی فایل دیگری داخل آن نبوده، به عدم تعلق فایل های انتسابی به ایشان اذعان کرد. وی در ادامه سخنان خود با خاطر نشان کردن این که در سه سال اخیر هیچ سفری به خارج از کشور نداشته اتهام جاسوسی را یک اتهام واهی و مضحک خواند.

با توجه به این اظهارات، وکلای متهم درخواست جوهر نگاری از اسناد مربوطه جهت محرز شدن اصالت و تاریخ تنظیم این اسناد و همچنین ارسال فلش مموری به دستگاه ها ذی صلاح جهت مشخص شدن تاریخ دقیق انتقال فایل های موجود در حافظه دستگاه را تقدیم دادگاه کردند.

نهایتا با اصرار وکلای متهم، قاضی دادگاه با این درخواست موافقت و اسناد را برای جوهر نگاری و فلش مموری را جهت تعیین تاریخ انتقال فایل ها به دستگاه های ذی صلاح ارسال کرد که با اعتراض نماینده سپاه مبنی بر اینکه این اسناد محرمانه بوده و نباید علنی شود روبه رو شد که قاضی این اعتراض را وارد ندانست.

در پایان جلسه وکلای متهم با اشاره به این که اتهامات مندرج در ابلاغیه می بایست شفاف و دارای مصداق ماده قانونی بوده که این موضوع در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی موکلشان رعایت نشده را به استحضار دادگاه رساندند.

قاضی دادگاه تا احراز شدن جوهر نگاری و دیگر ادله اثبات دعوا، جلسه دادگاه را ختم و رسیدگی به پرونده محمد گونیلی را به جلسه دیگری موکول کرد که دوباره با اعتراض نماینده سپاه مبنی بر اینکه قاضی در خصوص اتهام اول ایشان می توانست حکم صادر کند روبه رو شد که قاضی دادگاه با کمی تعلل گفتند که به اتهام اول متهم نیز بعد از اثبات ادله، رسیدگی و حکم صادر خواهد شد و ختم جلسه را اعلام و با توجه به احتمال فرار متهم قرار بازداشت ایشان را صادر کرد که پس از درخواست تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه و موافقت قاضی محمد گونیلی با تودیع وثیقه سنگین ۸۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.

جسم بی‌جان زهرا نویدپور، زن جوانی که در دعوایی حقوقی از یکی از نمایندگان مجلس به دلیل تجاوز جنسی شکایت کرده بود، روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۹۷ (ششم ژانویه) در منزل مادرش در شهر ملکان در آذربایجان شرقی پیدا  و به بیمارستان فارابی این شهر منتقل شده بود.

او در ویدئویی پیشینه آشنایی خود را با سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس، توضیح داده و گفته بود این مقام ایرانی، از او که متقاضی شغل بوده، سوءاستفاده جنسی کرده است.

دادستانی شهرستان ملکان دو روز بعد از انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور بیانیه داد و اعلام کرد علت مرگ او «در ظاهر» خودکشی بوده است.

منبع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی