جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا واثقی برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام رضا واثقی، فعال مدنی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل برگزار شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، رضا واثقی، فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان با اتهام “تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه” محاکمه و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. این فعال ملی مدنی در بخش دیگری از این پرونده توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و در انتظار ابلاغ تجدیدنظرخواهی است. 

به نقل از یک منبع مطلع: “پیش از شروع جلسه دادگاه، مامورین امنیتی که بعنوان شاکی این پرونده بودند جلسه خصوصی با رئیس دادگاه داشتند و قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی نیز عنوان کرد که بایستی آقای واثقی از مامورین لباس شخصی حتی اگر حکم نشان ندهند تبعیت می‌کرده که این امر با مخالفت این فعال مدنی مواجه شد.”

لازم به ذکر است، اتهام مذکور در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از احضار رضا واثقی به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و طی مراحل بازپرسی به این فعال ملی مدنی تفهیم شده بود.