جعل نامه مسئولان زندان رجائی شهر برای انتقال حمزه درویش به زندان لاکان رشت

طی هفته های گذشته, “حمزه درویش, زندانی عقیدتی محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از این زندان به زندان لاکان در شهر رشت منتقل شده بود و پس از چند روز اعتصاب غذا مجددا به زندان رجائی شهر در کرج بازگردانده شد. 

 روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج بطور ناگهانی و به روشی خشونت آمیز با اجبار و تهدید از سوی مسئولان این زندان به زندان لاکان در شهر رشت منتقل شد و پس از ورود به بند قرنطینه زندان لاکان در پی اعلام اعتصاب غذا و اعلام اینکه نامه در خواست انتقال وی به آن زندان جعلی بوده و این زندانی عقیدتی از آن مطلع نبوده خواستار بازگشت به زندان رجائی شهر کرج شد و پس از چند روز اعتصاب غذا مجددا به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: یک ماه قبل از انتقال “حمزه درویش”,  ابلاغیه ای مبنی بر موافقت با درخواست انتقالی وی به زندان لاکان رشت به این زندانی عقیدتی ابلاغ شد و در حالی که “حمزه درویش”, هیچگاه چنین درخواستی را به مسئولان زندان رجائی شهر نداده بود پس از اعتراض از این انتقال اعلام عدم رضایت کامل خود را مبنی بر انتقال به زندان لاکان رشت اعلام کرد. پیش از آن محمد گودرز رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج نامه ای به اسم و اثر انگشت “حمزه درویش”, با مضمون انتقال به زندانی عقیدتی به زندان لاکان رشت را جعل کرده بود که پس از تائید اثر انگشت آن نامه توسط محمد گودرز وبا تأیید و امضای الله کرم عزیزی رئیس زندان رجایی شهر کرج جهت اخذ دستور قضایی برای انتقال حمزه درویش به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مستقر در زندان اوین ارسال کرده بود.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ محمد برائه, رئیس شعبه یک اجرای احکام اوین و وزیری قاضی ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی با وجود اطلاع از اعتراض و امتناع حمزه درویش از انتقال به زندانی دیگر و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در تاریخ ۲۲ آبان ماه سالجاری دستور انتقال اجباری وی را به زندان لاکان رشت صادر کردند و در نامه انتقال تاکید کرده بودند که در صورت مقاومت این زندانی عقیدتی مسئولان زندان رجائی شهر می‌توانند به خشونت و تهدید متوسل شوند. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ پس از انتقال “حمزه درویش, زندانی عقیدتی به قرنطینه زندان لاکان رشت این زندانی عقیدتی در همان ابتدای ورود به  اعتصاب غذا کرده بود که بعد از ملاقات وی با نماینده دادستان و قاضی کشیک دادگاه انقلاب رشت از عدم صحت نامه صادره برای انتقال وی به زندان لاکان و جعل نامه مذکور به نام وی تاکید کرده بود که بعد از ۱ هفته نگهداری  وی در بند قرنطینه زندان لاکان در رشت سرانجام در تاریخ ۲۹ آبان ماه مسئولان قضائی در رشت با دریافت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از حمزه درویش بابت هزینه انتقال وی این زندانی عقیدتی را مجددا به زندان رجایی شهر کرج بازگرداندند. 

لازم به ذکر است, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج,  در طول ۳ سال اخیر به دفعات با نامه نگاریهای متعدد به نهادها و مسئولان مربوطه, نسبت به تحمیل اتهام واهی شعارنویسی ، شکنجه ها و توهین هایی که در دوران بازداشت از جانب بازجویان اداره اطلاعات رشت به وی شده بود و عدم اعتبار اتهامات که در زیر شکنجه و تحت اکراه و به اجبار برای وی تشکیل شده شکایت کرده بود اما تاکنون کوچکترین اقدام و پیگیری نسبت به رسیدگی به وضعیت این زندانی عقیدتی صورت نگرفته است.
منبع: سایت حقوق بشر در ایران، تلویزیون، تلویزیون آزادی