جان باختن مهاجران افغان در جریان اعتراضات ایران

رسانه‌های افغانستان از جان باختن شماری از مهاجران افغان در اعتراضات اخیر در ایران خبر دادند.

پژواک نیوز به نقل از یک منبع نوشته است: دستکم ۹پناهنده افغانی در تظاهراتهای ایران کشته و ۱۲۱نفر دیگر دستگیر و زندانی شده‌اند.

به‌ دنبال انتشار این خبر وزارت‌ خارجه افغانستان اعلام کرد که در این زمینه تحقیق می‌کند.

سخنگوی وزارت‌خارجه افغانستان به روزنامه صبح کابل گفت: تاکنون اقوام سه نفر از مهاجران کشته شده به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده تا در خصوص تحویل‌گیری اجسادشان همکاری شود.

روزنامه کابل هم‌چنین نوشت: حکومت ایران با سوءاستفاده از وضعیت مهاجران افغان، آنها را حقوق انسانی‌شان محروم و مورد آزار و اذیت قرار داده است. در عین‌حال، مهاجران افغان در ایران، برای بیش از سه دهه با کمترین دستمزد، کارهای سخت و طاقت‌فرسا انجام داده‌اند و حتی برخی از آنها در پنج سال گذشته برای اهدف رژیم ایران در سوریه جنگیده و کشته شده‌اند.