ویدئوگرافیک | توهم ویروسی ولی فقیه

با شروع اپیدمی کرونا در ایران بر خلاف دیگر نقاط دنیا با توهمات ولی فقیه همراه بود. اول این ویروس چینی را توطئه دشمن خیالی خود برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخاب عنوان کرد.

بعد تمام شدن انتخابات طبق معمول انگشت اتهام خود را به سمت آمریکا نشانه و آنها را متهم به تولید ویروس کرونا کرد.

اما ولی‌فقیه به علت کهولت سن بالا دچار توهماتی فراتر از تصور شد و در یک سخنرانی گفت که بخشی از ویروس کرونا مخصوص ژنتیک ایرانیان درست شده است.

همین توهمات بزرگ ولی فقیه ۸۱ ساله بستر پنهان کاری شکست حاکمیت در مبارزه با کرونا را برای رسانه‌های حکومتی فراهم می‌کند. در این ویدیو ببینید.