ویدیوگرافیک| توهم بی‌سوادان

در شرایط حساس و بحرانی که جامعه جهانی به دنبال حل بحران کرونا و حمایت مردم و اقتصاد کشورشان هستند جمهوری اسلامی با پروژه دشمن سازی و طرح تئوری توطئه تلاش می‌کند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.

از سرداران سپاه تا شخص علی‌ خامنه‌ای کرونا را حمله ژنتیکی آمریکا نامیدند. اما سوال اینجاست که این ادعا تا چه حد از نظر علم پزشکی مطرح است؟

کرونا ورژن پیشرفته ویروس سارس است و متخصصی در دنیا یافت نمی‌شود که ویروس را طوری طراحی کند که ژن خاصی را مورد حمله قرار دهد؛ برای شنیدن دروغ‌های حکومتی در این زمینه حتما این ویدئو رو ببینید.