توقیف نشریه دانشجویی «ضد» پیش از انتشار اولین شماره

نشریه دانشجویی «ضد» در دانشگاه مازندران پیش از انتشار اولین شماره توقیف شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی، نشریه دانشجویی ((ضد)) دانشگاه مازندران به اتهام اعلام حمایت از اعتراضات سراسری کارگران پیش از چاپ اولین شماره توقیف شد.

این حکم تعلیق یکساله تحت فشار نهادهای امنیتی و در فضای راکد ناشی از تعطیلی دوران کرونا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱ ابلاغ شده است.

یک منبع مطلع از شرایط این نشریه گفت: “پیشتر آقای دوزنده را به کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مازندران احضار شده و در جریان جلسه‌ای از او درباره امضای این بیانیه و امور دیگری چون تاسیس کانال بدون مجوز و سایر امور سوال و جواب کردند و مدعی شدند امضای این بیانیه و انتشار آن به منزله انتشار نشریه بدون مجوز و در خارج از دانشگاه است! البته پیشتر نیز بدون حضور اعضای نشریه و با فشار اداره اطلاعات بابلسر پیشتر دو جلسه تشکیل شده بود که کسی از آن اطلاعی نداشت. نهایتا با توجه به پاسخ‌هایی که گرفتند درباره برخی امور قانع شدند اما اخطاریه‌ای صادر کردند و اعضای نشریه نیز برای نشان دادن حسن همکاری کانال تلگرامی مذکور را بستند. اما اخیر متوجه شدند متوجه توقیف ۱ ساله نشریه شدند. گفته می‌شود که فردی به نام منصوری از ماموران اداره اطلاعات بابلسر به دانشگاه فشار آورده تا این نشریه پیش از انتشار توقیف شود. آقای دوزنده قبلا هم به اداره اطلاعات بابلسر احضار شده و سوال و جوابی کوتاه انجام شده بود”.