گرانی ها این روز ها کمر شکن شده و توان خرید را از مردم سلب کرده است.
دولت روحانی به بهانه های مختلف سعی داشته جلو گرانی را بگیرد اما ظاهرا این برنامه ها برای پیشگیری از گرانی نبوده بلکه برنامه ای برای چپاول بیشتر بیت المال ظاهر شد.
بعد از حساسیت مردم نسبت به اختلاس ها دولت مردان چاره ای دیگری برای چپاولگری جستند ، به بهانه کمک به مردم دلار را چند نرخی اعلام کرده واز این طریق به عوامل خود دستور دادند که از تعرفه های حکومتی استفاده کنند وجالب است که عموم مردم وقتی درخواست برای دریافت تعرفه ها را داشتند با موانع متعددی مواجه شدند، دیری نپاید که این نقشه هم برای مردم آشکار شد ویکی از عوامل رو شدن این فریب هم می توان دعواهای عالیجنابان بین خود ذکر نمود ظاهرا در این دزدیها چندان هماهنگی بین اعضا صورت نگرفته بود که دعواها رسانه‌ای شد، نقشه های چپاول عبارت بود از ارز واردات، “واردات خودرو و میوه و غیره که همه دست بستگان نزدیک عالیجنابان و آخوند زاده وآقا زاده ها از آب در آمد،”.
ارز سکه، که باز عموم مردم محروم شدند جز گروه اندکی از بستگانی که سفره مشترک با عالیجنابان داشتند، جالب است که بعد از دستگیری متهمان با شفاعت یکی از عالیجنابان تبرئه شده وپلیس هم دچار تضاد گویی می شد.
اما ارز مسافرتی با وجود اینکه بعد از همه به میدان رقابت آمد زودتر از همه از میدان رقابت ها خارج شد چون که چندان سودی وارد کیسه عالیجنابان نمی شد ودرصدی از این سود فقرا ومستمندان ازش بهره ای داشتند، تعطیل شد.
اما توقع مردم
مردم نجیب ایران از روزهای اول انقلاب بازی را می شناختند، لذا صبر در مقابل غارت را اختیار کردند.
والآن هم چون حق زندگی از آنها سلب شده اعتراض دارند.
مردم توقع زیادی از “عالیجناب …” ندارند
آنچنان که در شعارها می بینیم ” اگر یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه”.
مردم می دانند که ایران ثروت زیادی دارد ومی دانند که شماهای که بر مسند حکم قرار دارید اساس بر دزدی وچپاول دارید.
ومی دانند که برای حل مشکلات اقتصادی نیازی به برنامه ریزی دولت نیست،
فقط کافی است کمتر دزدی کنید، لذا مردم با زبان بی زبانی در خیابان ها شعار یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. را سر می دهند
مردم از عالیجناب می خواهند به بهانه مردم نقشه چپاولگری را کنار گذاشته و قیمت ها ثابت نگهدارند،
واز بردباری مردم سو استفاده نکرده و وضع کشور را به سمتی نبرند که ملت بین مرگ و زندگی، مرگ را اختیار کنند.

شبکه آزادی