توفان، ۸۴ سیستانی را راهی بیمارستان کرد

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی زابل گفت: ۸۴ نفر از مردم منطقه سیستان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از طوفان و گرد و خاک از بامداد امروز تاکنون روانه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شدند.

عبدالرحمان شهنوازی اظهار داشت: “این افراد به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از توفان و گرد و خاک که امروز شدت گرفته به بیمارستان ها، مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس مراجعه کردند”.

وی افزود: ۳۱ نفر از این افراد به دلیل شدت بیماری در مراکز بهداشتی درمانی بستری و ۵۳ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

وی گفت: توفان گرد و خاک امروز با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت غلظت ذرات معلق در هوای زابل را به ۴۲ برابر حد مجاز رساند.
وضعیت نامساعد جوی در شمال سیستان و بلوچستان و طوفان همراه با گرد و خاک شدید زندگی را به کام خشکیده مردم این منطقه تلخ و شرایط را غیرقابل تحمل کرده است.

منطقه سیستان حدود ۲۰ سال قبل پس از اینکه افغانستان مسیر طبیعی آب را مسدود کرد رنگ تلخ خشکسالی را چشید و در طول تمام سال‌هایی که گذشت شرایط در آن سخت و نفسگیر شد.