تورمی که ریشه در بی کفایتی حکومت و خودکامگی رهبر دارد

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران، تخمین هزینه زندگی در اولین ماه تابستان، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای خوراکی‌ها هزینه‌ کنند. اما برای دهک‌های پایین و طبقات محروم‌تر این عدد پایین‌تر است و نمی‌توان سبد وزارت بهداشت را به‌عنوان کف زندگی در نظر گرفت.

افزایش تورم در روزهای اخیر در ایران سر به فلک کشیده است ، بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی توان تامین مایحتاج روزانه و خورد و خوراک خود را ندارند ، این مشکل ریشه در بی‌کفایتی نظام جمهوری ایران و صد البته شخص رهبر دیکتاتور این نظام دارد . افزایش تورم علاوه بر پیامدهای اقتصادی ناگوار و فاجعه آور ، دارای پیامدهای اجتماعی بسیاری هم بوده و خواهد بود . در برنامه این هفته گپ و گفت به ریشه های تورم در اقتصاد ایران و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته ایم .

کارشناس: دکتر احمد علوی – اقتصاددان و استاد دانشگاه