تهدید خانواده محمد و مهدی پوریان از سوی دادستان زاهدان و سرهنگ جعفر زاده

خانواده محمد و مهدی پوریان دو کودکی که توسط نیروی انتظامی کشته شدند؛ مورد تهدید دادستان کل زاهدان و سرهنگ جعفرزاده قرار گرفتند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، محمد و مهدی پوریان که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۹ توسط نیروهای انتظامی در محله اسدآباد ایرانشهر مقابل چشمان مادرشان کشته شدند، خانواده آنها از سوی دادستان و سرهنگ جعفرزاده تهدید شدند.

یک منبع مطلع گفت: ”با پیگیری های خانواده پوریان و طرح شکایت به دادگاه نظامی، ماموران انتظامی و دادستان کل زاهدان مادر و خاله این دو کودک را مورد تهدید قرار داده و به آنها گفته‌اند، اگر باز هم دنبال پیگیری پرونده باشید حکم تیر شما و فرزند دیگرتان احمد را هم در حیاط منزلتان صادر می کنم.“

دادستان کل و سرهنگ جعفرزاده به خانواده پوریان گفته اند که حق تماس با رسانه های خارج از کشور را ندارند.

محمد و مهدی پوریان در ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در منزل خود هنگام خواب، توسط ماموران انتظامی مقابل چشمان مادرشان با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.