تعیین زمان و دادگاه رسیدگی به اتهامات سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی

سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز احضار شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی از فعالان مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی ابلاغیه های الکترونیکی به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز احضار شدند.

این دو فعال مدنی باید ساعت ۹ صبح ۲۰ دی‌ماه ۹۹ جهت رسیدگی به اتهامات در دادگاه مذکور حاضر شوند.

اتهام این دو فعال در ‌مرحله بازپرسی «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «تمرد به ماموران انتظامی» عنوان شده بود.

رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۹۹، مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت و پس از دو هفته بازجویی در اداره اطلاعات این شهر در تاریخ ۸ مرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

سعدالله ساسانی مجددا در جریان تجمعات اعتراضی در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۹ در شهر تبریز بازداشت و یازده روز بعد، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.