تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان برای گرفتن حقابه مشروع و قانونی شان+فیلم

صبح  روز دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ کشاورزان ورزنه در شرق اصفهان، بار دیگر برای گرفتن حقابه قانونی خود و برای دهمین روز متوالی، راهپیمایی اعتراضی خود را برگزار کردند. کشاورزان ورزنه در ابتدا در دروازه عباس این شهر تجمع کرده و سپس از آنجا راهپیمایی خود را آغاز کردند.

کشاورزان ورزنه شعار می‌دادند:

« روحانی دروغگو زاینده رود ما کو»

«می‌ایستیم می‌جنگیم حقمونو می‌گیریم»

«حقابه رو اگر ندید تن به شهادت می‌دهیم»

«می‌ایستیم می‌جنگیم حقمونو می‌گیریم»

«حقابه را اگر ندید تن به شهادت می‌دهیم»

مردم دیگه بیدارن از وعده‌ها بیزارن

«مردم دیگه بیدارن از وعده‌ها بیزارن»

«مرگ بر ستمگر درود بر کشاورز »