تسلیت زندانیان سیاسی دکتر ناصر فهیمی، سهیل عربی و حمید کاشانی نسبت به خودسوزی و خودکشی جوانان به دلیل بی عدالتی رژیم

ما زندانیان سیاسی اسیر در زندان اوین بند ۸ مورخ ۹۸/۶/۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مرگ دردناک خانم سحر خدایاری (دختر آبی) را به خانواده محترم وی و تمام مردم شریف و ورزش دوست ایران تسلیت عرض مینماییم.

این سندی دیگر از بی عدالتی و جنایت های آشکار رژیم اخوندی ایران است.

حکومتی که با نقض تمامی قوانین حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه ازادی های مشروع اجتماعی از جمله ورود بانوان به استادیوم فوتبال،ایجاد خفقان و بازداشت‌های مغرزانه و خصمانه باعث چنین حوادث تلخ و مرگ جوان ها و عزیزان مردم می شوند.

حکومتی که ثروت ملی مردم را غارت برده و در راه های تروریستی در کشورهای دیگر هزینه می کند، زندگی و معیشت مردم را نابود کرده فقر و تنگدستی را برای مردم به ارمغان آورده اند، با تمام دنیا دشمنی می ورزند جنگ افروزی و کشتار می نمایند، اقتصاد جامعه را ویران کرده ،ظلم و بی عدالتی را پیشه نموده اند و صدها مورد دیگر از جنایات این رژیم نسبت به مردم ازادی خواه،اما نظام اخوندی یکی از بزرگ‌ترین مشکل جامعه را ورود بانوان به مکانهای ورزشی جهت حمایت از ورزشکاران را میدانند، ننگ و نفرین بر این حکومت ظالم

نامه سرگشاده

آقاى على خامنه‌ای رهبر خودخوانده و تحمیلى بر مردم ایران

با سلام

نمیدانم از آخرین بار که در جمعى دستچین نشده نشستید و یا از آخرین مرتبه که جریان واقعى زندگى را در کوچه و خیابان نظاره کرده اید چقدرمیگذرد. مبرهن است اطلاعات شما ازسطح اجتماع، غیرمستقیم از گزارشات روزانه و آمار مختلف حاصل مى گردند. فارغ ازگزارشات جهت دار، آمارها شاید بخشى از واقعیت جامعه باشند ولى تمام ابعاد زندگى اجتماعى را به تصویر نمیکشند. مثلا آیا میدانید زندگى چند میلیون نفر متاثر بیش از ١٧۵.٠٠٠ طلاق که در سال ٩۶ اتفاق افتاده گشته و یا چقدر از مردم عزادار بیش از ١٣.٠٠٠ قربانی آلودگی هوا درسال٩۶شده اند؟ آیا میدانید۵٠.٠٠٠.٠٠٠ نفر زیر خط فقر ماهى چندروز گرسنگى راباید تحمل کنند؟ آیا متوجه مصائب ١٢.٠٠٠.٠٠٠ مجرد زیر۴٠ سال هستید؟ از ناامیدى که گریبان جامعه راچسبیده چه مى دانید؟ میدانید سقوط اخلاق که میوه درخت حکومت شماست آبادى به آبادى روابط راویرانه کرده؟

آیاحاصل سقوط فرهنگ را که با فرهنگسازى دستگاه هاى تحت امرتان حاصل شده دررشدطلاق و کاهش ازدواج ،نقش سیاستهاى فقیرساز را در گسترش حاشیه نشینى، نقش حاشیه نشینى را درایجاد بزه و نقش تقسیم سرمایه ایران باچند کشور و چپاول اموال ملى توسط مدیران جمهورى اسلامى رادرگسترش فقر درک می کنید؟ آیا میدانید تصادفات جاده اى سالانه حدودا به میزان ۷۰% کل شهداى فلسطین از ابتداء جنگ با اسراییل تا امروز قربانى می گیرند؟

تمام این مسائل مستقیمایاغیرمستقیم ازمدیریت ناصحیح شما نشات میگیرندوگواهى میدهندشما فردلایقى براى اداره این کشورغنى وداراى ریشه هاى عمیق فرهنگى وتاریخى نبوده اید.

شما که حتى براى پست رهبرى دینى که تحصیلات مرتبط با آن راطى کرده اید(که از دید نگارنده بى سوادى مطلق به آن شرافت دارد)نه مورد تایید حوزوى هاى غیر وابسته و نه حتى موردتایید خود بودید! چگونه به خود اجازه دادید برمقام ولى این ملت متمدن نشسته و برآنان حکومت کنید؟ آن هم بدون توجه به نظرات مردم که در خفقان تحت رهبری تان، غیرمستقیم در هر انتخابات نقطه مقابل نظرات شما قرار میگرفتند،

آرى، باید خون گریست براى ملتى که همین موضع اخیر رهبرش درباب عدم مذاکره و عدم جنگ نشانى ازفهم سیاسى نداشت. این منطق[بى منطقى] و رفتار یادآور قهرهاى کودکانه است، وگرنه اگر منطق، هدف و آرمانى وجود داشته باشد که با گفتگو و مذاکره مى شود از آن پل دوستى و حتى ((سد سخت دشمنى)) ساخت. این خودزنى و خارى که برگزیدید بیشتر دشمنى باخود و ملت ایران است تابا آمریکا !!

درست مانند سیاست زبون حاکم برورزش که حاصلش کوتاه شدن دست ورزشکاران ایرانى ازمدال هاى رنگارنگ و چیده شدنشان درکمد افتخارات دشمنتان است.

شما حتى دشمنى کردن را هم باید بیاموزید!!!

با این حجم از افراد مجیزگو و متملق که در دربار پیرامون شما حلقه زده اند و براى هر شکستتان هورا میکشند هم مالیخولیایى که گرفتارش شدید طبیعى نیست. آخر کسى که با یک زد وبند قدرت را یک شبه می دزدد و اولین دغدغه اش ساخت ارتشى[سپاه پاسداران] براى حفظ این مقام نامشروع و به صلابه کشاندن مخالفانش می شود چرا باید بدنبال نمایش خیالى آزادى ها باشد؟ هیچ دیکتاتورى هیچگاه نمى توانست واژه #آزادى را آنقدر نامطهر کند که شما مى کنید، یک دیکتاتور هیچوقت از منش دیکتاتورى اش نباید خجل باشد که شما هستید و مدام پشت نقاب مى روید.

این رفتار بى ثبات از شما دیکتاتورى بى آبرو ساخته.

هر دروغِ فاش که مى گویید و هر تحلیل چاله میدانى و بدون منبعى که میکنید نشانه به آخر خط رسیدن است، هرچه بیشتر ذینفعان ظلم حاکم لاف عصمت، بصیرت و دانش شما را مى زنند بى آبروتر مى شوید.
از افسانه هاى تلویزیون قدیمى اتاق رهبرى که در اتاق هاى کنترل بیتش صدها تلویزیون وجود دارد، حلوا خوردن کسى که طبیعتا براى کارکنان بیتش روزانه هزران پرس غذا تهیه مى شود، پول دستى کرفتن شخصى که با تصمیماتش صدها میلیارد دلار به ایران ضرر زده و حتى یاعلى گفتنش در بدو تولد نمدى براى کلاه مشروعیت شما نمى توان ساخت.

شما به آخر خط رسیده اید، خود نیز میدانید اما با سیلى بگیر و ببند و قلدرى صورت سرخ نگاه داشتید.

#سانسور درهمه ابعاد، #فساد از همه نوع در بدنه حکومت، فقر گسترده درایران، سرکوب همه روزه صداى مخالفان ، بخشش خزر و خلیج فارس به روسیه و چین، تحمیل صدهامیلیارد دلار هزینه به کشور با سوءمدیریت، عدم اختصاص حق تجمعات، کاهش تعمدى سرعت اینترنت، شنود و بگیر و ببند، احکام متناقض بی دادگاه ها و . . . دلایل مدغن و محکمى بر عدم لیاقت شما و برخوردهاى چندگانه، دورى ٣٠ ساله شما از خبرنگاران و مردم و قلع و قمع منتقدان بدستور شما بدلیل بر حق نبودنتان است.

اینکه فعالیت ساده کانال های تلگرامى مثل آمدنیوز، آواتودی، بیان و. . . پخش کردن شاخه هاى گل در مترو، ایستادن با روسرى به چوب شده برسکو و حتی ارسال یک فیلم براى مسیح علینژاد امنیت ملى تان را به خطر مى اندازد نمایش آخرین نفس هاى شماست.

آقاى خامنه اى

تاکنون ساختمان ها و اتومبیل هاى ضد گلوله، ضدتانک و حتى ضد موشک بسیارى ساخته شده اند. ولى هنوز موردى مشاهده نشده که دربرابر سیل خشم مردم مقاوم بوده باشند. گول دیوارها و اسلحه هاى قدبلند! دست کوتوله هاى پیرامون خود را نخورید. عمده طرفداران شما ذینغع این طرافدارى اند و زمانیکه احساس کنند سودى درکنارتان حاصل نمى کنند، دنبال سود حتى درجبهه مقابل شماهم خواهندایستاد. امروز به امتیاز استعفا دادن پشت پا نزنید که براندازى تان هزینه هایى به مراتب بیشتر به شما و اطرافیان فاسدتان وارد مى کند. استعفا بدهید وگرنه تا سرنگونى تان نخواهیم نشست.
م.م
#من_نفر_پانزدهم_هستم